Ви є тут

Концепція раціонального використання традиційних і упровадження альтернативних моторних палив


Номер роботи - M 42 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним авіаційним університетом

Автор: Трофімов І.Л., к.т.н., Черняк Л.М., к.т.н., Шкільнюк І.О., Личманенко О.Г.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення ефективності використання моторних палив шляхом запобігання втратам від випаровування в процесах їх транспортування і зберігання та упровадження альтернативних моторних палив. Розроблено науково обґрунтовані основи раціонального використання паливно-мастильних матеріалів та отримання додаткового джерела енергії для транспортних засобів через запобігання втратам від випаровування, а також підвищення інтегрованого коефіцієнта корисного використання палив із одночасним зниженням антропогенного впливу на довкілля.

Запропоновано концепцію енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив. Розроблено установку для осушування паливно-мастильних матеріалів нейтральним газом, яка належить до технологій та засобів регенерації вуглеводнів і може бути застосована у всіх галузях промисловості, що використовують рідкі палива та моторні оливи, а також у галузі екології для захисту атмосфери навколишнього середовища. Розроблено адсорбційну систему уловлювання летких фракцій палив під час зберігання та виконання технологічних операцій з паливом. Це дозволяє підвищити ефективність поглинання вуглеводневої пари нафтопродукту, що викидається в атмосферу, до 96%. Також розроблено комп’ютерну програму «Моніторинг фактичних втрат палив», що дозволяє здійснювати облік будь-яких видів втрат під час зберігання та виконання технологічних операцій з паливом. Розроблено та затверджено рецептури моторних палив з аліфатичними спиртами.

Кількість публікацій: 200, в т.ч. за темою роботи 13 статей (2 - у зарубіжних виданнях), 16 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 36 (згідно з базою даних Scopus). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 5 патентами.