Ви є тут

Концепція енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив


Номер роботи - M 73 ПОДАНА

Представлено Національним авіаційним університетом.

Автор: Трофімов І.Л., к.т.н.,Черняк Л.М., к.т.н., Шкільнюк І.О.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення ефективності використання моторних палив шляхом запобігання втратам від випаровування в процесах їх транспортування та зберігання. Розроблено науково обґрунтовані основи раціонального використання паливно-мастильних матеріалів та отримання додаткового джерела енергії для транспортних засобів через запобігання втратам від випаровування, а також підвищення інтегрованого коефіцієнта корисного використання палив із одночасним зниженням антропогенного впливу на довкілля.

Розроблено установку для осушування паливно-мастильних матеріалів нейтральним газом, яка належить до технологій та засобів регенерації вуглеводнів і може бути застосована у всіх галузях промисловості, що використовують рідкі палива та моторні оливи, а також у галузі екології для захисту атмосфери навколишнього середовища.

Розроблено адсорбційну систему уловлювання летких фракцій палив під час зберігання та виконання технологічних операцій з паливом, що дозволяє підвищити ефективність поглинання вуглеводневої пари нафтопродукту, яка викидається в атмосферу, до 96%. Також розроблено комп’ютерну програму «Моніторинг фактичних втрат палив», що дозволяє здійснювати облік будь-яких видів втрат під час, зберігання та виконання технологічних операцій з паливом.

Кількість публікацій: 199, за тематикою 11 статтях (2 - у зарубіжних виданнях), 8 тез доповідей..Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 36 (згідно з базою даних Scopus). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 4 патентами.