Ви є тут

Композиційні матеріали та покриття на основі карбіду і дибориду титану-хрому з підвищеним рівнем зносо- та корозієстійкості


Номер роботи - M 15 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

Автор: Коновал В.П., к.т.н.

Робота присвячена розробці композиційних матеріалів і покриттів з підвищеною зносо- і корозієстійкістю на основі карбіду і дибориду титану-хрому із металевими зв’язками шляхом фізико-хімічного дослідження адгезійної взаємодії, структуроутворення та вивчення фізико-механічних і триботехнічних властивостей газотермічних і електроіскрових покриттів.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему – підвищення зносостійкості деталей машин, що працюють в умовах тертя-ковзання без мастила і фреттінг-корозії . Розроблено наукові засади та методологію вибору: складу металевих зв’язок для створення композиційних матеріалів на основі карбіду і дибориду титану-хрому; складу матеріалу, способу і режимів нанесення покриттів для роботи в умовах тертя-ковзання без мастила при різних швидкостях і навантаженнях та при фреттінг-корозії. Розроблено та апробовано нові композиційні матеріали для нанесення плазмових, детонаційних та електроіскрових покриттів з високим рівнем зносостійкості. Розроблена та апробована технологія зміцнення: деталей авіаційної техніки (вузли шасі, направляючі закрилки), працюючих в умовах фреттінг-корозії , інтенсивного тертя; деталей машин паперово-обробного та поліграфічного обладнання; сопел струменево-абразивних установок.

Про світовий рівень свідчать досягнуті показники зносостійкості розроблених покриттів.

Кількість публікацій: 40, в т.ч. 38 статей ( 14 - у зарубіжних виданнях). Отримано 2 патенти. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 19 (згідно бази даних Scopus), h-індекс = 2.