Ви є тут

Історичний культуротворчий контекст сучасних культурологічних інновацій


Номер роботи - M 2 НАГОРОДЖЕНА

АвторТузов В.О., кандидат культурології.

Представлена Інститутом проблем сучасного мистецтва  Національної академії мистецтв України.

В роботі вперше культурні процеси в Україні кінця XIX - початку XX ст. розглянуті як підґрунтя теоретичних інновацій. Показано, що завдяки теоретичним інноваціям в українській гуманістиці формується сучасна цілісна модель культуротворчих процесів певного історичного періоду. Здійснено ґрунтовне дослідження цілого шару маловідомих мистецьких явищ, зокрема – художньої літератури, образотворчого мистецтва, фактів життя і творчості кількох поколінь українських митців, а також інших артефактів, що до недавнього часу фактично були закритті для науковців. В процесі формування джерелознавчої бази роботи впроваджено порівняльний підхід, що дало можливість розкрити специфіку різної інтерпретації щодо оцінки одного і того ж явища в теоретичній літературі протягом минулого й теперішнього століття. Опрацьовано першоджерела теоретичних досліджень, які були від кінця ХІХ ст. до сьогодні, а також системно вивчено твори мистецтва і специфіка художньої діяльності представників різних мистецьких угруповань. Результати дослідження сприятимуть подальшому розвитку культурологічної науки завдяки поєднанню різних тенденцій в осмисленні певного історичного періоду та систематизації теоретичних розвідок сучасних науковців.

Кількість публікацій: 24, монографія, енциклопедія у 5-ти томах (у співавторстві), 13 статей, 5 тез доповідей