Ви є тут

Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей колекторів метану


Номер роботи - M 35 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом фізики гірничих процесів НАН України.

Автори: к.т.н. Дєдіч І.О., к.т.н. Пічка Т.В., Камчатний О.А.

Метою роботи є встановлення оптимально узгоджених параметрів процесів вуглевидобутку й дегазації виїмкової дільниці газовугільного родовища. Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів сформульовано практично значущі моделі метановіддачі вугільних пластів.

 Встановлено залежності між метаноносністю вугілля і мікроструктурою вугільної речовини з урахуванням властивостей пористо-тріщинуватої структури і природних чинників. Вирішена нова науково-практична задача прогнозування і вибору параметрів дегазації газовугільного масиву свердловинами із земної поверхні на основі встановлених нових закономірностей взаємодії дегазаційних свердловин і очисних вибоїв, а також залежності дебіту метану від швидкості посування лави, яка має велике значення для безпечного вуглевидобутку підземним способом.

Розроблено і запатентовано новий спосіб дегазації, який базується на застосуванні спеціальної форми дегазаційної свердловини, що буриться із земної поверхні.

Результати досліджень впроваджені у практиці інтенсивного відпрацювання газовугільного родовища в умовах шахтоуправління «Покровське». Поєднання швидкісного буріння свердловин із земної поверхні та їх раціонального розташування відносно очисних вибоїв  привело до досягнення небувалої за всю історію підприємства виробничої потужності - 8,3 млн. т на рік.

Кількість публікацій: 36, у т.ч. за тематикою роботи 19 статей (3 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 1/1 Google Scholar – 5/1. Отримано 2 патенти України на винахід.