Ви є тут

Інноваційні технології підвищення надійності, енергетичної ефективності та екологічності суднових енергетичних установок


Номер роботи - M 59 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова

Автори:
1. САВЕНКОВ Олег Ігорович – асистент кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
2. БАРАБАНОВА Юлія Євгенівна – доктор філософії, науковий співробітник Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
3. МОСКОВКО Олексі Олексійович – асистент кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
4. ПИРИСУНЬКО Максим Андрійович – викладач Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Метою роботи є підвищення надійності, енергетичної ефективності та екологічності суднових енергетичних установок (СЕУ) у складі пропульсивного комплексу виробництва механічної енергії в суднових головних двигунах та її передачі на валопровід.

Розроблено концепцію підвищення ефективності суднових енергетичних установок у складі пропульсивних комплексів виробництва механічної енергії в суднових головних двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ) і газотурбінних двигунах (ГТД), що працюють як на природних паливах, так і скраплених газах, шляхом використання теплоти вихлопних і рециркуляційних екологічних газів перепуску з випускного ресиверу у впускний ресивер на вході в циліндри тепловикористальними холодильними машинами (ТХМ) охолодження циклового повітря двигунів з відповідним підвищенням їх потужності та скороченням споживання палива, а у разі скраплених газів – енергії регазифікації термоакустичними тепловими машинами з виробництва електроенергії, передачею потужності на вал зубчастими муфтами з рівномірним розподілом зусиль між спряженими парами зубів, як наслідок, зменшення витрат на ремонт і вірогідності виникнення аварійних ситуацій через перекос осей з’єднуваних валів.

Результати досліджень впроваджені в ДП НВКГ"Зоря"-"Машпроект"; ВАТ"УНДІ технології суднового машинобудування"; ПАТ"Миколаївський суднобудівний завод "Океан"; ТОВ "Д. Енерджи"; ТОВ"НИКРОС" (м. Миколаїв), ТОВ"ХІТ ЕНЕРДЖІ ГРУП" (м. Херсон). Ряд новітніх технологій розроблено сумісно з науковими центрами КНР  та  Польщі.

Кількість публікацій: 56 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 6/0, Google Sсholar – 130/28.