Ви є тут

Інноваційні рішення на залізничному транспорті для мінімізації ризику аварійних ситуацій та підвищення енергоефективності на коліях різної ширини


Номер роботи - M 79 ПОДАНА

Представлено філією "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" ПАТ "Укрзалізниця".

Автор: Кара С.В.

Підвищення безпеки руху та енергоефективності на залізничному транспорті в умовах євроінтеграції є надзвичайно актуальною задачею на сьогоднішній день. Проведення глибокого аналізу конструкцій розсувних колісних пар та візків вантажних вагонів для колії 1520 мм показало основні недоліки конструкцій ходових частин вагонів з точки зору безпеки руху.

Розроблено комплекс інноваційних технічних рішень для розвитку залізничного транспорту в сучасних умовах, а саме: розсувна колісна пара з центральним блокуючим механізмом на основі SUW2000 зі зменшеною кількістю елементів та підвищеним запасом міцності ресурсовизначаючих вузлів; бокова рама візка типу 18-100 з буксовою стрункою для зменшення рівня напруг в зоні радіусного переходу R55; проект бокової рами з прокатного профілю, а також комплекс технічних рішень, які спрямовано на підвищення енергоефективності рухомого складу шляхом створення буксового ступеню ресорного підвішування та конструкцію інноваційного стенду для статичних випробувань візків вантажних вагонів. Дослідження проводилося методами класичної механіки, методами аналізу напружено-деформованого стану пружних тіл на базі методу кінцевих елементів та методами математичної статистики.

Кількість публікацій: 5 статей, 7 тез доповідей.