Ви є тут

Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів


Номер роботи - M 65 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Андрєєв О.В., к.т.н., Кондратьєв А.В., к.т.н., Щегель Г.О., к.т.н.

Представлена Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Розроблено наукові засади та методологію оптимізації за масою композитних тришарових конструкцій зі стільниковим заповнювачем в їх регулярних і нерегулярних зонах, коригування математичних моделей властивостей стільникових конструкцій з використанням експериментальних даних.

 Визначено закономірності деформування і руйнування сендвіч-панелей із текстильнозміцнених композитів у широкому діапазоні швидкостей удару.

 Розроблено експериментальний лабораторний комплекс, який дає можливість поглибленого вивчення фізико-механічних процесів, що мають місце при високошвидкісному ударному навантаженні композитних конструкцій.

 Вперше запропоновано концепцію оптимізації композитних конструкцій, що забезпечує реалізацію потенційних можливостей зниження їх маси при врахуванні всього спектра зовнішніх навантажень і технології виготовлення.

Запропоновано концепцію технологічного забезпечення виробництва стільникових панелей сонячних батарей космічного призначення, розроблено комплекс технологічних рекомендацій щодо використання плетених рукавів у виробничому процесі виготовлення композитних інтегральних деталей авіаційних конструкцій.

 Запропоновано принцип розроблення сендвіч-панелей із полімерних композиційних матеріалів з підвищеною ударною міцністю в передбачуваному діапазоні швидкостей ударного навантаження.

 Економічний ефект від впровадження результатів роботи полягає в суттєвому підвищенні показників якості стільникових агрегатів авіакосмічної техніки, синтезі оптимальних параметрів технологічних операцій для виготовлення складнопрофільних композитних конструкцій, розробці захисних сендвіч-щитів з підвищеною ударною міцністю, а також зниженні поверхневої маси агрегатів авіаційного та космічного призначення в 1,5-2 рази.

Кількість публікацій: 148, в т.ч. за темою роботи 2 монографії, 48 статей, 61 теза доповідей, 17 патентів.