Ви є тут

Інноваційні конструкторсько-технологічні рішення виготовлення тонкостінних біметалевих трубчастих елементів для виробів машинобудування


Номер роботи - M 69 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".

Автор: Борис Р.С., к.т.н.

Вирішено актуальну науково-практичну задачу підвищення ефективності виготовлення біметалевих трубчастих елементів (БТЕ) у машинобудівному виробництві за рахунок розробки та обґрунтування процесу витягування з потоншенням різнорідних листових металів і сплавів.

Виконано аналітичний та чисельний розрахунок процесу сумісного витягування з потоншенням двох різнорідних металів з нагрівом. Встановлено взаємозв’язок параметрів НДС на граничній поверхні та ступеню деформації потоншення шарів з вихідними геометричними параметрами заготовки, механічними властивостями окремих шарів та геометрією робочої поверхні матриці. Експериментально показано, що похибка розрахунків не перевищує 7…14%. На основі узагальнення теоретичних та експериментальних результатів запропонована структурна схема (алгоритм) розрахунку технологічних параметрів процесу витягування двошарової заготовки з потоншенням, запропоновано нові перспективні технічні рішення та реалізовані технологічні рекомендації, що необхідні для процесу виготовлення БТЕ.

Результати роботи впроваджені на промислових підприємствах АТ «Мотор Січ» та ЗМКБ «Прогрес». Очікуваний економічний ефект складає 90 тис. грн. на рік на ЗМКБ «Прогрес» та 112,0 тис. грн. на АТ «Мотор Січ».

Кількість публікацій: 19, в т.ч.за тематикою роботи монографія, 10 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 8 патентами.