Ви є тут

Інформаційні технології забезпечення передачі інформації для адаптивного управління і моніторингу


Номер роботи - M 16 ПОДАНА

Представлено Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Автори:
1. ВАСИЛЕНКО Владислав Михайлович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
2. ПРИСТУПА Володимир Віталійович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
3. ТРИСНЮК Тарас Васильович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Авторами запропоновано та математично обґрунтовано нові підходи до оперативності та оптимізації передачі даних для моніторингу довкілля з урахуванням комплексного взаємовпливу різних факторів, а саме динамічного розміру блока даних, швидкості кодування та алгоритмів кодових конструкцій.

Вдосконалено процес прийняття рішення для адаптивного управління та моніторингу при декодуванні турбокодів та  математичну модель оцінки достовірності передачі інформації безпроводових систем за умов впливу завад, як природного, так і штучного походження. Використання кодових конструкцій призводить до підвищення достовірності передачі інформації та енергетичного виграшу кодування, який складає  понад 15%.

Алгоритм запропонованих моделей дозволяє проводити оцінювання компонентів екологічного моніторингу та оперативно передавати одержану інформацію в умовах невизначеності. Розроблено метод вибору параметрів кодових конструкцій безпроводових систем з урахуванням впливу навмисних завад по відношенню до джерел інформації (служби об'єкта, підприємства, центру управління регіональною системою моніторингу тощо), обробки накопичення та архівування вимірювальних даних, інформаційного пошуку і доступу до архівної інформації.

Результати досліджень використані для забезпечення достовірності передачі інформації в безпроводових системах передачі даних, що підтверджено актами про впровадження отриманих результатів.

Кількість публікацій: 33, в т.ч. монографія, 20 статей, 11 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно бази даних складає відповідно: Google Scholar – 46/8.