Ви є тут

Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України


Номер роботи - M 12 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Автори:  к.т.н. Радчук І.В., к.т.н. Охарєв В.О., к.т.н. Загородня С.А.

Авторами запропоновано підходи до екологічної оцінки стану лімнологічних екосистем, що засновані на використанні інформаційних технологій дистанційного зондування Землі з космосу та використанні методу онтологій для створення паспорту лімнологічного об’єкту. Пропонується поєднання методів наземного моніторингу лімнологічних екосистем із технологіями космічного моніторингу для визначення специфіки та інтенсивності антропогенного впливу на озера та прибережні території.

Визначено основні фактори антропогенного навантаження на низку лімнологічних екосистем регіону Західного Полісся, в тому числі, озер Світязь і Нобель, встановлено тенденцію до інтенсифікації евтрофікаційних процесів в акваторіях. Вдосконалено технології моніторингу динаміки водного режиму озер шляхом побудови батиметричних карт озер за результатами гідроакустичних вимірів та дешифрування космічних знімків. Картографічні моделі підводного рельєфу для озер регіону Західного Полісся та національного природного парку «Синевир» реалізовані в геоінформаційному середовищі.

Розроблено інформаційну модель паспорту озера на основі використання методу онтологій та визначені правила побудови інтерфейсу користувача.

Результати досліджень використані в заходах з територіального екологічного управління, зокрема, в низці природних заповідників та національних парків України.

Кількість публікацій: 52, у т.ч. за тематикою  роботи монографія, 7 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 18 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 13 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.