Ви є тут

Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань в задачах неруйнівного контролю ракетно-космічної техніки


Номер роботи - M 38 ПОДАНА

Автор:  Деревянко І.І.

Представлено Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля».

В роботі вирішено важливу актуальну науково-технічну проблему оцінки якості ракетно-космічних об'єктів контролю на прикладі багатьох зварних з'єднань та міжступеневого відсіку ракети‑носія «Циклон-4», використовуючи методи стохастичного моделювання та теорії оцінювання.

В результаті виконаних досліджень отримані нові наукові результати в напрямку розвитку стохастичного моделювання та математичного статистичного аналізу експериментальних просторово-розподілених вимірювань.

Розроблені нові алгоритми візуально-аналітичного аналізу експериментальних вимірювань просторово-розподілених об'єктів ракетно-космічної техніки. Розглянуто та вивчено особливості застосування методів оцінки стаціонарності, незалежності, формування детермінованих та стохастичних моделей, визначені умови та межі їх застосування і виникаючі при застосуванні похибки. Розроблені інформаційні технології адаптивної фільтрації шумів та контактних перешкод, а також візуально-аналітичний метод дефектоскопії та контролю якості експериментальних вибірок вимірювань лінійно-протяжних об'єктів.

На підставі проведених досліджень розроблено методичне та програмне забезпечення, яке використовується для аналізу експериментальних вимірювань просторово-розподілених об'єктів ракетно-космічної техніки в ДП «КБ «Південне», а також використовується в навчальному процесі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Кількість публікацій: 7 статей, 13 тез доповідей.