Ви є тут

Індукційний нагрів для теплової обробки електропровідних і неелектропровідних середовищ


Номер роботи - M 13 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом електродинаміки НАН України.

Автори: к.т.н. Крищук Р.С., Малахатка Д.О., к.т.н. Березюк А.О., к.т.н. Комарчук Д.С. 

За результатами досліджень авторами  встановлено, що на сьогодні для дослідження фізичних явищ і процесів в подібних електромагнітних системах використовують комерційні пакети програм, більшість з яких орієнтовані на застосування в середньочастотному і високочастотному діапазоні, в яких передбачається лише остаточний розрахунок. Такий підхід, особливо в тривимірній постановці задачі вимагає надпотужних комп’ютерів, великого об’єму обчислень та є неефективним для варіантних розрахунків.

На основі проведених досліджень розвинуто аналітичний метод розрахунку електромагнітного поля в індукторах повздовжнього та поперечного магнітних полів, який враховує крайові ефекти, а також неоднорідність завантаження і дає можливість швидко обчислювати енергетичні характеристики індукційних систем. Розроблено математичні моделі, які дають змогу встановити взаємозв’язки між характеристиками джерел живлення електромагнітних індукторів з якістю та інтенсивністю електротехнологічних процесів при живленні від джерел промислової чи підвищеної частоти, в однофазному чи трифазному виконанні.

Розроблені технічні засоби впроваджено в технологічних лініях сушіння зернових, попереднього нагріву дисперсних середовищ, нагріву теплоносіїв в системах опалення та водопостачання.

Кількість публікацій: 70, у т.ч. за тематикою роботи 48 статей, 17 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 73 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4. Отримано патент України на винахід та 4 патенти України на корисну модель.