Ви є тут

Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій


Номер роботи - M 25 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Хирургическиеметодылечениязаболеванийполостиноса иглотки у детейАвтор: Косаковская И.А. Surgical methods of treatment of diseases of nasal cavity and throat in childrenAuthor:KosakivskaI.A.


 

Автор: Косаківська І.А., к.м.н.

 

Представлена  Національною медична академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

 

Метою роботи є розробка ефективних методів хірургічного лікування деформації перегородки носа, супутніх захворювань носа і глотки у дітей та відповідних оториноларингологічних інструментів і пристроїв.

 Автором дана характеристика слухової функції в конвенціональному (0,125-8 кГц) та розширеному (9-16 кГц) діапазонах частот, а також мозкового кровотоку в каротидній та вертебрально-базилярній системах за даними реоенцефалографії у дітей з викривленням перегородки носа до і після операції. Установлено позитивний вплив оперативного втручання на перегородці носа на стан слухової функції і церебральної геодинаміки.  Запропоновано в якості додаткових критеріїв при визначенні показань до септопластики у дітей враховувати стан церебральної гемодинаміки і слухової функції в звичайному та розширеному діапазонах частот.

Розроблено тканинозберігаючий спосіб хірургічного лікування дітей з викривленням перегородки носа в кістковому відділі зі збереженням кісткової тканини в сагітальній площині без її мобілізації. Запропоновано ефективні способи профілактики гематоми перегородки носа після септопластики у дітей.

Вперше розроблені та успішно апробовані в клініці хірургічні втручання в порожнині носа та глотці з використанням електрозварювальних технологій, які дозволили уникнути кровотечі або скоротити крововтрату в 3-5 разів.Розроблено нові способи реконструктивних операцій на хрящовому і кістковому відділах перегородки носа, які попереджують флотацію слизової оболонки і не потребують додаткової  фіксації в післяопераційний період та не порушують “зони росту”. 

Запропонований пристрій для розрізу хряща дозволяє виготовити якісну хрящову пластинку заданої товщини за більш короткий час. Біполярні електроінструменти дозволяють запровадити електрозварювальні технології при лікуванні захворювань порожнини носа та глотки і значно підвищити якість хірургічних втручань.

 

Кількість публікацій:    63 наукові публікації,в т.ч. 2 монографії, 1 атлас,  42 статті, 17 патентів, 4 галузеві впровадження.