Ви є тут

Геомеханічне обґрунтування технології відпрацювання вугільних пластів струговими комплексами в умовах шахт Західного Донбасу


Номер роботи - M 45 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державним ВНЗ "Національний гірничий університет"

Автор: Дубицька М.С., к.т.н., Кравченко К.В., к.т.н., Халимендик О.В., к.т.н.

Метою роботи є встановлення закономірностей геомеханічних процесів, що протікають в породному масиві при швидкому оголенні порід при роботі стругової установки та обґрунтування на цій основі технічних рішень, застосовуваних на всіх етапах впровадження нової технології стругового видобутку вугілля в складних гірничо-геологічних умовах при відпрацюванні тонких вугільних пластів Західного Донбасу.

Визначено закономірності геомеханічних процесів, що протікають у вуглепородному масиві на всіх стадіях підготовки та відпрацювання вугільних пластів з урахуванням складності гірничо-геологічної та гірничо-технічної ситуації, що має велике самостійне наукове значення і в практичному сенсі дозволило успішно провести стратегічну програму з адаптації та впровадження стругової технології на шахтах Західного Донбасу. Встановлено закономірності розподілу напружень і деформацій навколо підготовчих виробок в зоні впливу виробленого простору лави при різних темпах оголення порід.

Розроблено методики обробки сигналу хвильового пакета зондуючого сигналу, що дозволяє визначити геометричні параметри неоднорідностей при проходженні виробок в зонах геологічних порушень та доведенні факту існування інформаційної амплітудно-фазової модуляції низькочастотних огинань спектральної щільності потужності несучих частот зондуючого сигналу, що пройшов через неоднорідний породний масив. Отримані результати використовуються структурними підрозділами ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» при проектуванні та відпрацюванні вугільних горизонтів і виїмкових дільниць. Економічний ефект від впровадження результатів роботи складає більше 7,5 млн. грн. на одну виїмкову дільницю.

Кількість публікацій: 16 статей.