Ви є тут

Формування конкурентних стратегій торговельних підприємств


Номер роботи - M 3 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Львівською комерційною академією

Автор: Тучковська І.І., к.е.н.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему процесу формування альтернативних конкурентних стратегій торговельних підприємств та їх оцінювання рівня конкурентоспроможності.

Розроблено наукові засади та методологію обгрунтування і розроблення теоретичних положень і практичних рекомендацій до формування конкурентних стратегій торговельних підприємств.

Розроблено  пропозиції щодо процесу формування конкурентних стратегій торговельних підприємств і впроваджено та практичні рекомендації на основі встановлених особливостей діяльності торговельних підприємств системи споживчої кооперації Львівської області.

Економічний ефект від впровадження: покращено процес  реалізації обраних конкурентних стратегій торговельними підприємствами, виходячи з параметрів, що задаються цілями діяльності та розвитку вищих організаційних рівнів і дозволяють забезпечити їхню ефективну діяльність.

Кількість публікацій: 53, в т.ч. за темою роботи 2 монографії, 41 стаття.