Ви є тут

Факторинг як інструмент підвищення ефективності господарювання: економіко-правовий аспект


Номер роботи - M 14 ПОДАНА

Представлено Інститутом економіко-правових досліджень НАН України.

Автор: Токунова А.В., к.ю.н.

Автором розроблено низку теоретичних положень щодо економіко-правових аспектів факторингу як інструменту підвищення ефективності господарювання, які характеризуються науковою новизною різних рівнів.

Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства в цій сфері, запропоновано концепції та конкретні варіанти внесення змін і доповнень до законодавства України, зокрема, Господарського та Цивільного кодексів України, законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

Сформульовано нові підходи до шляхів гармонізації внутрішнього законодавства з Конвенцією УНІДРУА про міжнародний факторинг тощо. Запропоновано нові ідеї щодо вдосконалення практики здійснення факторингових операцій. Результати мають значення для науково-дослідної роботи, практичної діяльності на ринку факторингових послуг, законотворчості, навчального процесу.

 

Кількість публікацій: 50, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 19 статей, 30 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 18 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 1.