Ви є тут

Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації


Номер роботи - M 14 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України.

Автор: Завдовєєв А.В., к.т.н.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему пов’язану з отриманням високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою енергоефективного методу інтенсивної пластичної деформації (ІПД).

Комбінування метода ІПД та холодного волочіння дозволило отримати сталевий дріт з підвищеними на 20% показниками міцності та значним ресурсом пластичності, що дозволило виключити проміжний відпал з технологічної ланки на етапі волочіння. Розроблено засади та методологію аналізу структурних властивостей з допомогою дифракції зворотньорозсіяних електронів ДЗЕ (EBSD).

Результати роботи доповідались на міжнародних конференціях, зокрема у Франції та Німеччині, впровадженні у виробництво на Запорізьській дослідно-експериментальній ділянці НВТ «Донікс».

Економічний ефект від впровадження на металургійних та метизних заводах складатиме до 90 млн. грн. на 1 млн. тон готового продукту.

Кількість публікацій: 55, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 15 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 30 тез доповідей.