Ви є тут

Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення


Номер роботи - P 36 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом електродинаміки НАН України.

Автори: Михальський В.М., Загірняк М.В., Клепіков В.Б., Пересада С.М., Садовой О.В., Шаповал І.А., Замятін В.В., Андрійченко С.О., Воробейчик О.С.

В роботі вирішено актуальну науково-технічну проблему підвищення енергоефективності галузей економіки України шляхом розвитку теорії, розробки та впровадження електромеханічних систем широкого спектру технологічних використань.

 Розвинено теорію електромеханічних систем на підставі теоретичного узагальнення та нового вирішення актуальних проблем векторного керування електродвигунами змінного струму, силовими напівпровідниковими перетворювачами; керування складними електромеханічними об’єктами систем автоматизації технологічних процесів і виробничих комплексів, яка забезпечує наукове підґрунтя для серійного виробництва і впровадження уніфікованих векторно-керованих електроприводів та енергооефективних електромеханічних систем.

 Спроектовано та налагоджено серійне виробництво регульованих електроприводів для електромеханічних систем, впровадження яких дозволяє зменшити споживання первинних енергетичних ресурсів.

 За своїми характеристиками розроблені електромеханічні системи не поступаються кращим світовим зразкам, а за показниками точності відпрацювання механічних координат без їх вимірювання та діапазону регулювання перевищують їх.

Економічний ефект від впровадження розроблених електромеханічних систем на декількох підприємствах металургійної та енергетичної галузей України за останні роки склав 240 млн. грн.

Кількість публікацій: 10 монографій, 250 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 16 авторськими свідоцтвами та 17 патентами. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1638 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 18. За тематикою роботи захищено 3 докторські та 15 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 24 вересня 2015 року об 14.30 годині на  розширеному засіданні Вченої ради Національного  гірничого університету в ауд.1/104  за адресою:  просп. Карла Маркса, 19, м. Дніпропетровськ.

 Метеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.