Ви є тут

Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики


Номер роботи - M 5 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака

Автор: Гриняк А. Б., д.ю.н.

 На основі норм чинного законодавства та положень доктрини цивільного та господарського права обґрунтовано концепцію механізму цивільно-правового регулювання зобов’язань із виконання робіт, а також створено основи для удосконалення відповідного законодавства України та практики його застосування.

Сформульовані нові положення щодо вироблення загальних ознак, що об’єднують усі підрядні договірні зобов’язання в договірний тип із виконання робіт, системи договорів, що опосередковують зобов’язання із виконання робіт, критеріїв розмежування договорів підряду та інших договірних конструкцій.

Визначено оптимальні структури договірних зв'язків у цих правовідносинах та вироблено підходи щодо справедливого розподілу ризиків між контрагентами у договірному порядку.

Результати роботи впроваджено у законотворчу та правозахисну діяльність, у навчальний процес,зокрема, використано у роботі над проектами законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання договірних відносин у сфері будівельної діяльності", "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо удосконалення правового регулювання відносин із виконання робіт", "Про внесення змін до § 4 глави 61 Цивільного кодексу України щодо удосконалення правового регулювання відносин із проведення пошукових робіт", при підготовці науково-правових висновків на запити Конституційного Суду України та Верховного Суду України.

 

Кількість публікацій: 69, в т.ч. за тематикою роботи 8 монографій, навчальний посібник, 32 статті, 24 тези доповідей, 2 коментарі законодавства. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 57 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 5.