Ви є тут

Цикл наукових праць "Використання криміналістичної графіки на стадії досудового розслідування: проблеми теорії та практики"


Номер роботи - M 36 ПОДАНА

Представлено Львівським державним університетом внутрішніх справ

Автор: Дуфенюк О.М., к.ю.н.

Цикл наукових праць складається 9 наукових статей та 2 тез доповідей, опублікованих протягом 2012-2013 років.

Мета наукового дослідження полягає у системному аналізі з урахуванням вимог сучасної практики кримінального провадження теоретичних та прикладних аспектів реалізації потенційних можливостей графічної фіксації криміналістично значущої інформації на стадії досудового розслідування. Обґрунтовано доцільність виділення окремої галузі криміналістичної науки − криміналістичної графіки, предмет якої вбачається у вивченні закономірностей графічної діяльності, перетворення криміналістично значущої інформації у графічні зображення, їх процесуальне оформлення та використання у процесі виявлення та розслідування кримінальних правопорушень.

Доведено, що графічні матеріали, які використовуються в ході кримінального провадження виконують специфічні функції, що обумовлює відсутність можливості їх рівноцінної заміни іншими засобами документування. Запропоновано схему графічного перетворення інформації про кримінальне правопорушення, з’ясовано структуру графічної професіограми слідчого та обґрунтовано доцільність впровадження у навчальних закладах.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати щодо характеристики інтеграційних зв’язків криміналістичної науки і графіки та з’ясування потенційних можливостей кодування/декодування інформації про кримінальне правопорушення з допомогою знаково-символічних засобів, процесуальне оформлення готового графічного продукту у відповідній формі та його використання для виконання завдань кримінального провадження.

Результати циклу мають значення для науково-дослідної, правотворчої роботи, діяльності органів досудового розслідування, навчального процесу.

Кількість публікацій: 62.