Ви є тут

Цикл наукових праць "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні"


Номер роботи - M 57 ПОДАНА

Автор: Дуніч А.А., к.б.н.

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Цикл наукових праць складається з 25 статей, методичної рекомендації, 21 тези доповідей та 2 патентів.

 У циклі наукових праць представлено нові дані щодо видового складу вірусів, які вражають лікарські культури на території України, а також малодосліджених аспектів взаємовідносин фітовірусів та рослин. Показано шкодочинний вплив вірусів на основні ланки метаболізму лікарських рослин (вміст вуглеводів, фотосинтетичних пігментів, мікроелементів), що призводить до зменшення врожайності культур.

Створено основи для ефективної діагностики вірусів, які уражують лікарські рослини в Україні, та розроблено рекомендації щодо обмеження поширеності виявлених вірусів на промислових плантаціях лікарських культур.

 На основі комплексних досліджень показано, що ураження вірусами призводить до зменшення кількісного вмісту основних біологічно активних речовин та встановлено, що вірусна інфекція спричиняє підвищення концентрації окремих важких металів, в тому числі й токсичних для організму людини.

Автором запропоновано нові підходи для стандартизації, розробки аналітично-нормативної документації на лікарську рослинну сировину. Рекомендується виготовлення фітопрепаратів, біологічно активних добавок, настоїв, чаїв із використанням безвірусних рослин.

Кількість публікацій: 97, в т.ч. за темою роботи: 25 статей (12 у зарубіжних журналах), 21 теза доповідей, отримано 2 патенти.