Ви є тут

Цикл наукових праць "Україна і Литва у XV–XVI ст.: соціально-економічні та політико-правові відносини"


Номер роботи - M 86 НАГОРОДЖЕНА

Автори:Цикл научных работ "Украина и Литва в XVXVI вв.: социально-экономические и политико-правовые отношения"


Авторы: Блануца А.В., Ващук Д.П.


 


А series of the work "Ukraine and Lithuania in XV–XVI-th: social-economical and political-legal relations"


Authors: Blanutsa A.V., Vashchuk D.P.


Автори: Блануца А.В., к.і.н., Ващук Д.П., к.і.н.

 Представлений Інститутом історії України НАН України

 Цикл наукових праць складається з 5 монографій і 54 наукових статей..

 

Отримано низку фундаментальних результатів щодо соціально-економічних, військово-політичних та правових відносин України і Литви у період спільного розвитку в єдиній державі – Великому князівстві Литовському.

Досліджено питання про соціальну стратифікацію українського суспільства, економічні умови та реалії обігу шляхетської земельної власності, політико-правові та дипломатичні відносини України у складі Великого князівства Литовського з країнами Центрально-Східної Європи.

Запропоновано нові підходи щодо створення сучасної концепції ґенези державотворчих процесів в Україні в контексті встановлення комунікативних зв’язків з правлячою елітою та владними структурами Великого князівства Литовського

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач у дослідженні низки важливих, але практично не висвітлених на попередніх історіографічних етапах аспектів соціально-економічних та політико-правових відносин, а також суспільної взаємодії  України і Литви XV–XVI ст. 

Кількість публікацій: 151, в т.ч. за темою роботи 5 монографій (1 перекладена литовською мовою), 38 статей (15 у зарубіжних виданнях),  16 тез доповідей (11 у зарубіжних виданнях).