Ви є тут

Цикл наукових праць "Створення новітніх біоматеріалів та покриттів медичних імплантатів на основі гідроксиапатиту та біополімерів для військової медицини"


Номер роботи - M 21 ПОДАНА

Представлено Інститутом прикладної фізики НАН України.

Автор: Яновська Г.О., к.х.н., Кузнецов В.М., Станіславов О.С.

Створено основи методик формування кальцій-фосфатних покриттів за умов, близьких до фізіологічних, а саме біоміметичне отримання кальцій-фосфатних покриттів методами занурення на магнієвих субстратах та термодепозиції на субстратах Ti-6Al-4V.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо фізико-хімічних особливостей нанокомпозитних матеріалів та покриттів, досліджено вплив фізичних факторів на формування композитних матеріалів, створено рекомендації щодо утворення покриттів на медичних імплантатах. Робота містить пріоритетні результати щодо формування покриттів для медичних імплантатів на основі гідроксиапатиту, який є основним мінеральним компонентом кісткової тканини. Поєднання його з біополімерами природного походження та антибактеріальними компонентами дозволяє підвищити ефективність отриманих матеріалів.

Запропоновано нові підходи до створення сучасних матеріалів медичного призначення та покриттів медичних імплантатів, що можуть бути використані для військової медицини та реконструктивної хірургії. Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач формування кальцій-фосфатних покриттів під впливом постійного магнітного поля з водних розчинів різного іонного складу, а також запропоновані способи введення антибактеріальних компонентів та полімерів до складу покриттів.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему створення сучасних біоматеріалів для заміщення кісткових дефектів, які також можуть бути використані як покриття для медичних імплантатів, що характеризуються біосумісністю, біологічною активністю та здатністю до остеоінтеграції.

Результати циклу мають значення для ортопедії, стоматології, реконструктивної хірургії, військової медицини.

Кількість публікацій: 28, в т.ч. за тематикою роботи 14 статей (7 - у зарубіжних виданнях), 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 34 (згідно бази даних Scopus), h- індекс = 3. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено патентом.