Ви є тут

Цикл наукових праць "Стратегія підприємства харчової промисловості в умовах поліциклічності середовища "


Номер роботи - M 31 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Стратегия предприятия пищевой промышленности в условиях полицикличности среды»


Автор: Кокодей Т.А.


 


 


А series of research works "Strategy of a food company under the polycyclic environmental conditions


Author: Kokodey T.A.


 

Автор: Кокодей Т.О., к.е.н.

 

Представлений Севастопольським національним технічним університетом

Цикл наукових праць складається з  монографії, 29  статей  (одна -  в науковому виданні США) 3 тези доповідей.

 У циклі наукових праць вирішено актуальне наукове завдання, пов'язане з розробленням теоретико-методологічних основ формування оптимального набору стратегій і формату стратегічного управління підприємством харчової промисловості України в умовах поліциклічної варіативності середовища.

Проведено теоретичний аналіз поліциклічної варіативності середовища, розроблено інструментарій оптимального стратегічного вибору, у який входить методологічний підхід до формування оптимальної багатокомпонентної стратегії  підприємства харчової промисловості в умовах поліциклічної варіативності середовища й допоміжний комплекс моделей (економіко-математична модель поведінки споживача на ринку харчових продуктів).

Розроблено каталог оптимальних стратегічних альтернатив підприємства харчової промисловості, графік сукупної динаміки патернів поведінки споживача на ринку харчових продуктів й графічна модель вибору оптимальної багатокомпонентної стратегії підприємства харчової промисловості в умовах поліциклічної динаміки середовища;

Результати дослідження дали можливість істотно підвищити ефективність стратегічного управління і, як наслідок, рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств харчової промисловості, у т.ч. ПАТ «Севастопольський завод напоїв»,  СП «Галка Лтд.», ТОВ «Мостиський хлiбокомбiнат», ПП «М'ясопереробний завод «Ковбаси Камо», ТОВ «Мiтфудгруп», ТОВ «Севпродукт», ТОВ «Плодоовочевий комбінат «Херсон», ДП «Садівник», Алуштинський молокозавод (ТОВ "Біг").

 Кількість публікацій: 85.