Ви є тут

Цикл наукових праць "Розроблення теоретичних основ і нових матеріалів для створення ефективних технологій очищення води"


Номер роботи - P 25 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України.

Автори: Мамченко О.В., Мєшкова-Клименко Н.А., Астрелін І.М., Гомеля М.Д., Запольський А.К., Кучерук Д.Д., Міщук Н.О., Кавіцька А.О., Костюк В.А.

Запропоновано теоретичне моделювання поверхневих сил та стабільності дисперсних водних систем для дисперсних частинок різної природи, розміру, гетерогенності та ступеня гідрофобності міжфазної поверхні для прогнозування поведінки водних дисперсних систем.

Розвинуто теоретичні уявлення про концентраційну поляризацію міжфазних поверхонь та її роль в процесах водоочищення. Розвинуто нові теоретичні уявлення щодо перебігу процесів сорбції, іонного обміну, мембранної сепарації у водних розчинах для створення ефективних технологій очищення води.

 Запропоновано нові підходи до одержання ефективних коагулянтів, флокулянтів і сорбентів з сировини українських родовищ і шкідливих відходів хімічного виробництва. Запропоновано нові технології очищення стічних вод від нафтопродуктів, поверхнево-активних речовин, барвників, мінеральних солей, завислих речовин, кольорових металів. Розвинуто наукове обґрунтування фізико-хімічних умов протікання, попередження й видалення малорозчинних у воді відкладень в водних теплообмінних системах.

 Запропоновано нові підходи до оцінки ефективності біосорбційних і хемосорбційних процесів очищення на основі застосування термодинамічних характеристик води, підвищення ефективності мембранних процесів за рахунок їх цілеспрямованого модифікування. Результати роботи пройшли дослідно-промислове випробування на 12 підприємствах і впроваджені на 17 підприємствах із загальним економічним ефектом 1 386 тис.грн.

Одержано 3 висновки експертизи Міністерства охорони здоров’я на використання нових сорбентів. Результати роботи ввійшли в Державні будівельні норми.

Кількість публікацій: 17 монографій, 759 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1310 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 18. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 153 патентами. За даною тематикою захищено 17 докторських та 67 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 15 жовтня 2015 року о 14.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту  гідробіології НАН України  в актовій залі  за адресою: просп. Героїв Сталінграду, 12, м. Київ.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.