Ви є тут

Цикл наукових праць "Оцінка та прогноз біоризиків водного середовища в Україні та Білорусії на основі мультимаркерного аналізу стану водних тварин"


Номер роботи - M 51 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


 


Цикл научных работ"Оценка и прогноз биорисков водной среды в Украине и Белорусии на основании мультимаркерного анализа состояния водных животных"


Авторы: Фальфушинская Г.И., Гнатишина Л.Л.


 


Аseriesof the workEstimation andforecast of biorisks of aquatic environmentin Ukraine and Byelorussia on the backgroung of multimarker analysis of water animals health status”


Authors: FalfushynskaH.I., Gnatyshyna L.L


 

Автори: Фальфушинська Г.І.,к.б.н.,  Гнатишина Л.Л.

 

Представлений Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка.

 

Створено основи раннього виявлення, кількісної оцінки та прогнозу біоризиків водного середовища на основі біомолекулярної індикації стану тварин

Отримано низку фундаментальних результатів щодо еволюційно сформованого різноманіття моделей молекулярних адаптивних відповідей стрес-респонсивних та детоксикаційних систем у молюсків, риб та амфібій та меж їх толерантності за умов комплексного природного забруднення водойм.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати визначення широкого набору біомолекулярних маркерів токсичності середовища у семи видів водних тварин на території України та Білорусії в залежності від місцевості та сезону.

Запропоновано нові підходи до оцінки ступеню токсичності комплексного забруднення середовища на основі визначення меж реактивності стрес-респонсивних систем водних тварин у модельних умовах.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач прогнозу біоризиків у конкретній місцевості існування залежно від передісторії популяції.

Розроблені теоретичні основи оформлені у вигляді рекомендацій та методик та впроваджені у Тернопільській області.

Результати циклу мають значення для установ рибного господарства України, санітарно-епідеміологічних контрольних служб.

 

Кількість публікацій: 85, за тематикою роботи – 36 статей (11 у реферованих журналах), 2 патенти. Сумарна кількість посилань 50 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 6 .