Ви є тут

Цикл наукових праць «Нові фотохромні матеріали для використання в оптоелектроніці та полімери з біоцидними властивостями»


Номер роботи - M 12 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ «Новые фотохромные материалы для исользования в оптоэлектронике и полимеры с биоцидными свойствами»


Автор: Смокал В.О.


 


 


А series of works « New photochromic materials for optoelectronic applications and polymers with biocide properties »


 Author: Smokal V.O.


 

Автор: Смокал В.О., к.х.н.

 Представлений  Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

 Цикл наукових праць включає 20 статей, в т.ч. 18 статей містяться  в базі даних Scopus, загальний індекс цитування h=3.

 Показано що проектуванням складу кополімерів та нанокомпозитів вдається досягати оптимальних фізичних властивостей: фоточутливості, фотопровідності та значного електрооптичного відклику. В роботах експериментально доведено перспективи використання фотохромних молекул в голографічному записі інформації за рахунок контрольованого перемикання шляхом фото опромінення.

 Досліджено антибактеріальну дію синтезованих амінобензолсульфонамідів, які показали високі показники активності в порівнянні з промисловими аналогами сульфадиметоксину. Їх мономери також виявили біологічну активнісь, а після дії УФ- світла антибактеріальна активність останніх збільшувалась.

Розроблено та одержано принципово нові полімери та нанокомпозити для оптичного запису та збереження інформації. Результати роботи отримали визнання в Україні та за її межами.