Ви є тут

Цикл наукових праць "Наукові основи екологічно безпечного та економічно обґрунтованого природокористування в умовах агроландшафтних і кліматичних обмежень"


Номер роботи - P 19 ПОДАНА

Представлено Державною установою "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України".

Автори: Голян В.А., Коваленко А.О., Степаненко А.В., Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Хвесик Ю.М., Руденко В.П., Лакида П.І., Карпук А.І., Шевчук В.О.

Авторами запропоновано сучасну модель економічно обґрунтованого та екологічно безпечного природокористування з акцентом на використання природного ресурсу як джерела наповнення державного бюджету та основи для фінансової самодостатності територіальних громад. Розроблено методологічний інструментарій оцінки ефективності використання природних ресурсів в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, обґрунтовано пропозиції щодо встановлення нормативів плати за спеціальне використання природних ресурсів та ставок екологічних податків за забруднення навколишнього природного середовища.

Сформовано інституціональне середовище впровадження форм використання водних та лісових ресурсів, запропоновано механізм формування інфраструктури ринку земель в умовах поглиблення інституціональних трансформацій в системі земельних відносин, розроблено механізм регулювання ринку необробленої деревини, обґрунтовано напрями нарощення водно-ресурсного, лісоресурсного та земельно-ресурсного потенціалу в умовах агроландшафтних і кліматичних обмежень на основі впровадження сучасного досвіду високорозвинених країн.

Авторами подано  науково обґрунтовані пропозиції до  законопроектів, інформаційно-аналітичні матеріали та  рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правових актів і державних програм до органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, які реалізовано в частині  системи ресурсних платежів, залучення додаткових джерел наповнення Державного бюджету, формування державної політики у сфері природокористування.

Кількість публікацій:  70 монографій, 50 довідкових і навчальних видань, 280 статей (60 - у міжнародних виданнях), подано 258 законопроектних пропозицій. За даною тематикою захищено 9 докторських та 25  кандидатських дисертацій.