Ви є тут

Цикл наукових праць "Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії"


Номер роботи - P 35 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.

 

Автори: Луговськой Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М.

 

Цикл наукових праць складається з 10 монографій і 267 наукових статей, опублікованих протягом 1985-2014 років.

 Робота містить узагальнені результати багаторічних досліджень щодо отримання, характеристики та впровадження моноклональних і рекомбінантних антитіл для фундаментальних досліджень та створення на їх основі діагностичних засобів та алгоритмів діагностики.

 Вперше в Україні впроваджено гібридомну технологію і отримані перші вітчизняні моноклональні антитіла до фібриногену, фібрину  D-димеру, та протеіну  C а також до антигенів лейкоцитів людини. Створено першу і єдину на даний час в Україні бібліотеку рекомбінантних scFv-антитіл людини.

З’ясовано тонкі механізми утворення тривимірної сітки фібрину – каркасу тромбу, ідентифіковано і охарактеризовано нові антигени лейкоцитів людини. Розроблено тест-системи для кількісного визначення концентрації фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру в плазмі крові людини для діагностики загрози тромбоутворення при серцево-судинних захворюваннях та хірургічних втручаннях. Отримано свідоцтво про їх реєстрацію. Запропоновано нові імунохімічні тест-системи для виявлення дифтерійного токсину і антитіл проти нього в сироватці крові людини.

Створено першу вітчизняну панель моноклональних антитіл проти антигенів клітин людини для наукових, лабораторних та діагностичних досліджень, на яку отримано відповідне свідоцтво про державну реєстрацію.

Розроблено і впроваджено в клінічну практику алгоритми імуноцитохімічної діагностики лейкозів і метастатичних уражень лімфатичних вузлів і кісткового мозку.

Кількість публікацій: 267, в т.ч. 10 монографій, 197 статей (98 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 2208 (згідно з базою даних Scopus), h – індекс = 21. Отримано 17 патентів, 2 свідоцтва про державну реєстрацію. За даною тематикою захищено 6 докторських та 17 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 29 вересня  2015 року  о 13.30 годині  на засіданні Вченої ради  Національного медичного університету  ім. О.О.Богомольця в  конференц-залі за адресою: просп. Перемоги, 34, Київ.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.