Ви є тут

Цикл наукових праць "Моделювання та прогнозування паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів в транспортних потоках"


Номер роботи - M 87 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним транспортним університетом.

Автор: Цюман М.П., к.т.н.

Цикл наукових праць складається з 47 праць, опублікованих протягом 10 років. 
 
Метою циклу наукових праць є розробка математичного апарату для моделювання показників паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів, прогнозування цих показників під час руху автомобілів в умовах реальних транспортних потоків та оцінювання заходів, спрямованих на поліпшення паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів в транспортних потоках.
Розроблено комплекс математичних моделей, що описують автомобіль в транспортному потоці як споживача палива та повітря і джерело забруднення придорожнього середовища, з використанням положень теорії робочих процесів ДВЗ та теорії руху автомобіля. Розроблений комплекс враховує конструкційні особливості основних елементів автомобіля, зокрема параметри енергоустановки та трансмісії, особливості функціонування і параметри системи живлення, параметри та ефективність роботи системи нейтралізації відпрацьованих газів, масогабаритні параметри автомобіля; параметри автомобільної дороги та придорожнього середовища, параметри транспортного потоку.
 
Проведені експериментальні дослідження автомобільних двигунів підтвердили адекватність розроблених математичних моделей, зокрема досліджено можливість поліпшення паливної економічності та екологічних показників двигуна з нейтралізацією шкідливих викидів застосуванням рециркуляції відпрацьованих газів. Виконано індицирування робочого процесу двигуна та отримано закономірності впливу рециркуляції відпрацьованих газів на показники процесу згоряння та інших процесів робочого циклу, складові механічних втрат двигуна.
Окремо досліджено ефективність використання альтернативних палив та традиційних палив з добавками для живлення автомобільних двигунів. Оцінено ефективність запропонованих вище заходів для поліпшення паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів в умовах реальних транспортних потоків.
 
Кількість публікацій: 71, в т.ч. за тематикою роботи 23 статті (6 - у зарубіжних виданнях), 15 тез доповідей. Отримано 9 патентів.