Ви є тут

Цикл наукових праць «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку»


Номер роботи - M 33 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори: Степенко О.В., к.е.н., Сакаль О.В., к.е.н., Третяк Н.А.

Представлений Інститутом економіки природокористування та сталого розвитку НАН України.

Цикл наукових праць складається з 4 монографій, 15 статей, 6  тез доповідей.

Представлено низку результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень для вирішення проблеми забезпечення ефективного управління суспільними відносинами щодо земель. Розроблено інноваційну концептуальну модель ринково орієнтованих механізмів розвитку земельних відносин в новітніх умовах господарювання в Україні відповідно до положень концепції сталого розвитку, що полягає у визначенні адміністративно-правового, організаційного, фінансово-економічного та соціально-психологічного механізмів із встановленим набором методів та інструментів для підвищення екологічного, економічного та соціального ефекту в усіх сферах суспільної діяльності.

Запропоновано нові методологічні підходи до використання земельної ренти як інституціональної основи підвищення ефективності управління земельними ресурсами та землекористуванням, зокрема, удосконалено систему оцінки земель і земельних платежів на рентній основі. Визначено сучасні тенденції розвитку відносин власності на земельні ресурси і здійснено ретроспективний аналіз земельної реформи в Україні. Доведено необхідність впровадження інноваційних форм управління відносинами щодо землекористування у зв’язку із екологічними обмеженнями щодо використання земельних ресурсів.

Результати досліджень циклу праць мають важливе значення для наукового обґрунтування державної і регіональної політики в галузі управління земельними ресурсами та охорони навколишнього середовища; при розробці стратегій економічного та соціального розвитку областей України; удосконаленні генеральної схеми планування території України, схем і проектів планування окремих регіонів України.

 Кількість публікацій: 84,  в т.ч. 7 монографій, 55 статей, 22 тези доповідей.