Ви є тут

Цикл наукових праць "Класифікаційні проблеми лінійної алгебри"


Номер роботи - M 54 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ"


Авторы: Бондаренко В.В.,Рыбалкина Т.В.,Якименко Д.Ю.


 


 


А series of the work “CLASSIFICATION PROBLEMS OF LINEAR ALGEBRA”


Authors: Bondarenko V.V., Rybalkina T.V., Yakymenko D.Yu.


 

Автори: Бондаренко В.В., к.ф.-м.н., Рибалкіна Т.В., к.ф.-м.н., Якименко Д.Ю. к.ф.-м.н.

 

Представлений Інститутом математики НАН України.

 Цикл наукових праць складається з 20 наукових статей.

 Вирішено проблему про опис унітрикутно (трикутно) диких скінченних груп над полем, здійснено постановку нових нетрадиційних задач. Вивчено зв`язок між лійними та ортоскалярними зображеннями частково впорядкованих множин, отримано визначні результати про топологічну класифікацію відображень між скінченновимірними лінійними просторами, встановлено класифікацію дробово-лінійних перетворень на розширеній комплексній площині з точністю до топологічної спряженості, вирішено низку інших проблем.

Отримані результати можуть бути використані при побудовi та дослiдженнi зображень частково впорядкованих множин, колчанiв та *-алгебр у гiльбертовому та лінійному просторах, для розв'язання ряду конкретних задач лінійної алгебри, алгебраїчної топології, динамічних систем, в теорії зображень, теорії матричних груп, алгебричній геометрії та суміжних розділах математики.

Усі результати є новими, доповідалися на різноманітних українських і міжнародних наукових конференціях, конгресах і наукових семінарах.

 

Кількість публікацій: 26, в т.ч. за темою роботи 20 статей, 12 тез доповідей, сумарна кількість посилань на публікації автора 7 (згідно бази даних SCOPUS ), h-індекс= 4.