Ви є тут

Цикл наукових праць "Функціональна роль та індикаторне значення біокомпонентів екосистем карпатської частини басейну ріки Дністер"


Номер роботи - M 82 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Функциональная роль и индикаторное значение биокомпонентов экосистем карпатской части бассейна реки Днестр"


Авторы: Позыныч И.С., Дякив К.И., Савицкая А.Г.


 


A series of the work "The functional role and the indication significance of the biocomponents of the ecosystems of the Carpathian part of the river basin of the Dnister"


Authors: Pozynych I.S., Diakiv Kh. I.,Savitska A.G.


 

Автори: Дяків Х.І., к.б.н., Позинич І.С., Савицька А.Г.

Представлений  Державним  природознавчим  музеєм  НАН України

Цикл наукових праць складається з 15 наукових статей.

 

Цикл робіт представляє дослідження функціональної ролі та індикаторного значення біокомпонентів екосистем верхів’я басейну ріки Дністер.

Створено основи  для синтаксономічної класифікації рослинних угруповань карпатської частини ріки Дністер. Проаналізовано та узагальнено фітоценотичне різноманіття рослинного покриву, його флористичне наповнення, напрями антропогенних сукцесій  та виявлено основні тренди перебудови рослинних угруповань для модельного району.

Дослідження мохоподібних, екологічних особливостей їх місцезростань, закономірностей субстратного розподілу різних груп мохів та печіночників дають змогу включення чутливий до екологічних змін бріокомпонент у моніторингові дослідження. Встановлений склад бріофітів різних за складом та флористичною структурою лісових угруповань.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати досліджень структурно-функціональній організації угруповань веснянок карпатської частини басейну р. Дністер.

На основіз’ясованих закономірностей динаміки розвитку рослинних угруповань є можливим прогнозування зміни ценотичної структури й флористичного наповнення рослинного покриву та вироблення практичних рекомендацій щодо його моніторингу та раціонального природокористування. 

Кількість публікацій: 41, в т.ч. за темою роботи  15 статей (2 у зарубіжних журналах), 26 тез доповідей.