Ви є тут

Цикл наукових праць "Фізичні засади зміцнення поверхні біосумісних сплавів, які застосовуються в ортопедичній стоматології та імплантології"


Номер роботи - M 12 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України.

Автор: Філатова В.С., к.ф.-м.н., Яценко Л.Ф., к.ф.-м.н., Хріпта Н.І., к.ф.-м.н.

Цикл наукових праць складається з 18 наукових статей, опублікованих протягом 10 років. Формування наноструктурованих поверхневих шарів біосумісних сплавів медичного призначення під дією інтенсивної пластичної деформації для підвищення якості та збільшення строку експлуатації стоматологічних протезів та імплантатів є важливою та актуальною задачею. З використанням комплексу експериментальних методів встановлено основні закономірності еволюції структури, фізико-хімічного стану, а також властивостей поверхні біосумісних сплавів на основі Сo, Ti та Zr за умов інтенсивної пластичної деформації методом ультразвукової ударної та піскоструминної обробок.

Запропоновано механізм формування наноструктурованого поверхневого шару в обраних сплавах після інтенсивних деформаційних впливів. Виявлено ефект механохімічної взаємодії кисню з поверхнею титанового сплаву ВТ6 та цирконієвих сплавів, легованих ніобієм та титаном, при ультразвуковій ударній деформації на повітрі і запропоновано модельні уявлення механізму механохімічного синтезу міцного оксидного покриття.

Сукупність отриманих результатів створює фундамент для розробки нових технологій виготовлення ортопедичних конструкцій та імплантатів з біосумісних сплавів.

Кількість публікацій: 18 (11 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 20 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 2. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами.