Ви є тут

Цикл наукових праць "Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів"


Номер роботи - M 13 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Цикл научных работ "Энзиматические и биосенсорные подходы для контроля качества пищевых продуктов"Авторы: Смуток О.В.,Демкив О.М., Пешкова В.Н., Горюшкина Т.Б. А series of the work "Enzymatic and biosensor approaches for food quality monitoring"Authors: SmutokO.V., DemkivO.M.,PyeshkovaV.N.,GoriushkinaT.B.


 

Автори: Смуток О.В., к.б.н., Демків О.М., Пєшкова В. М.,  к.б.н., Горюшкіна Т.Б. , к.б.н.

 

ПредставленийІнститутом біології клітини НАН України

 

Метою роботи є розробка ензиматичних та біосенсорних підходів, призначених для кількісного аналізу спиртів, альдегідів, вуглеводів та органічних кислот, а також їх оптимізація для можливості проведення аналізів у харчовій промисловості.

За  результатами досліджень розроблено нові ензиматичні методи для визначення лактату та формальдегіду на основі ферментів. Сконструйовано амперометричні біосенсори для визначення етанолу, гліцерину, формальдегіду, глюкози та лактату на основі іммобілізованих алкогольоксидази, гліцеролоксидази, формальдегідденідрогенази, глюкозооксидази, флавоцитохрому b2талактатоксидази і досліджено їх робочі характеристики. Вперше розроблено ферментні кондуктометричні біосенсори для визначення сахарози, мальтози, лактози та глюкози та проведено їхню оптимізацію для аналізу реальних зразків.

Авторами розроблено уніфіковану методику біосенсорного аналізу ключових аналітів харчових продуктів, яку апробовано на 23 сортах вина, виноматеріалах, молочних продуктах, соках, кетчупах тощо. Розпочато успішне впровадження результатів роботи в Інституті винограду і вина «Магарач», Інституті електродинаміки НАН України  тощо.

Представлені авторами методики аналізу можуть бути застосовані у різних галузях харчової промисловості для контролю якості сировини та готової продукції. Створення на основі розроблених біосенсорів промислових аналітичних систем і впровадження їх у харчовій промисловості для моніторингу вмісту основних компонентів дасть значний економічний ефект завдяки більшій швидкості, простоті та економічності біосенсорного аналізу у порівнянні з класичними аналітичними методами.

 

Кількість публікацій:  102наукові публікації,в т.ч.  40 статей у реферованих журналах, 5 патентів, 62  тези доповідей. Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає 303.