Ви є тут

Цикл наукових праць "Еколого-фізіологічне обґрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва"


Номер роботи - M 8 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Цикл научных трудов "Еколого-физиологическое обоснование адаптивных стратегий растений для ресурсосбережения и агропроизводства"Косик О.И., Ситар О.В., Стороженко В.А.


Автори: Косик О.І., Ситар О.В., Стороженко В.О.

Представлена Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (МОН України).

Кількість публікацій: 100 наукових праць, в т.ч. монографія, 2 навчальні посібники, 2 методичні рекомендації, 31 стаття, 62 тез доповідей, 1 авторське свідоцтво.

Загальний індекс цитування робіт дорівнює 0,17.

Цикл праць містить узагальнені результати багаторічних фундаментальних досліджень з комплексного вивчення адаптивних стратегій рослин різних екотипів в умовах трансформованого середовища для збереження біорізноманіття в природних і штучних екосистемах.

Авторами встановлено фізіологічні реакції та біохімічні маркери для обґрунтування ефективності використання елементів мінерального живлення, з’ясовано адаптивні стратегії рослин у трансформованому середовищі для отримання екологічно чистої сільськогосподарської продукції з мінімальними економічними затратами для потреб агропромислового комплексу та фармацевтичної галузі.

Робота проводилася в чотирьох напрямках, що взаємодоповнюють один одного: моніторинг стану забруднення навколишнього середовища основними полютантами, скринінг чутливих та стійких видів рослин в природних та штучних фітоценозах, аналіз фізіолого-біохімічних реакцій рослин у стресових умовах для вивчення механізмів регуляції процесів покращення їх адаптивної спроможності та отримання екологічно чистої сільськогосподарської продукції з мінімальними економічними затратами для потреб агропромислового комплексу та фармацевтичної галузі.

Автори поєднали сучасні діагностичні методи адаптаційних можливостей рослинних організмів до несприятливих факторів довкілля, в тому числі й модифікованих авторами, досліджено закономірності мінерального живлення рослин в умовах трансформованого середовища з подальшою планомірною розробкою та вдосконаленням новітніх технологій вирощування основних сільськогосподарських культур.