Ви є тут

Цикл наукових праць "Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки"


Номер роботи - M 95 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ "Бесцементное эндопротезирование тазобедренного сустава в зависимости от формы канала бедренной кости".


Автор: Подгайсская О.А.


 


Series of the work "Cementless total hip arthroplasty depending on the shape of femoral canal"


Author: Pidgaiska О.А.


 

Автор: Підгайська О.О.

 Представлений Державною установою "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.I.Ситенка Національної академії медичних наук України"

Цикл наукових праць складається з 5 статей,  15 тез доповідей.

 Метою роботи є покращення результатів операцій ендопротезування кульшового суглоба.

Отримані нові знання щодо контактної взаємодії між безцементними ніжками ендопротезів різних типів фіксації та стегновою кісткою та щодо особливостей реакції кісткової тканини навколо стегнових компонентів різних типів та їх значення для тривалості функціонування ендопротезу.

Визначено напруження у стегновій кістці при імплантації ніжок різних типів фіксації дозволило обґрунтувати оптимальний варіант стегнового компонента ендопротеза.

Розроблені показання та протипоказання щодо застосування стегнових компонентів різних типів фіксації, які зможуть служити орієнтиром для правильного вибору ніжки ендопротеза у клінічній практиці.

 Застосування додаткових методів обстеження та використання програми комп’ютерного підбору дозволило обрати відповідний до форми каналу стегновий компонент із максимальною площею контакту.

 Кількість публікацій:  20, в в.т.ч. за темою роботи 5 статей, 15 тез доповідей, отримано патент.