Ви є тут

Цикл наукових праць "Агроекологічна оцінка ґрунтів"


Номер роботи - M 15 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Телегуз О.В., к.г.н.

Представлений  Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України.

Цикл наукових праць складається з монографії і 5 наукових статей.

У наукових працях викладено результати агроекологічної оцінки ґрунтів Львівської області шляхом визначення класів придатності ґрунтів орних земель для вирощування сільськогосподарських культур по природно-сільськогосподарських районах і провінціях. Узагальнено морфолого-генетичні показники і фізико-хімічні властивості ґрунтів Львівської області та проаналізовано їхнє агровиробниче групування. Проведено агроекологічну оцінку особливо цінних ґрунтів і запропоновано методику розрахунку індексів географічного поширення і цінності цих ґрунтів, які об’єктивно характеризують ґрунтовий покрив області. Розраховано ґрунтово-екологічний індекс фонових ґрунтів природно-сільськогосподарських районів, систематизовано інформаційну базу даних для його обчислення. Проаналізовано та систематизовано різні районування стосовно ґрунтового покриву, запропоновано схему агроекологічного районування Львівської області, що відображає просторову диференціацію агроекологічних умов у межах території з врахуванням екологічної ситуації та вимог основних сільськогосподарських культур.

Кількість публікацій:  23, в т.ч. за темою роботи монографія, 5 статей, 4 тези доповідей.