Ви є тут

Біотехнологічна методика лікування дегенеративно-дистрофічних ушкоджень хрящової тканини міжхребцевих дисків


Номер роботи - M 39 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

Автор: к.м.н. Юхта М.С.

В роботі розроблено нову модель дегенеративно-дистрофічного пошкодження міжхребцевого диску (МХД) у щурів, яка у порівнянні із травматичним способом за механізмом розвитку і характером змін відповідає тим, що відбувається у людини дегенеративних процесів в МХД. Новизна моделі підтверджена видачею патенту України.

На основі аналізу результатів моделювання дегенеративно-дистрофічного пошкодження МХД у щурів встановлено, що фіксація хвостового відділу хребта у зігнутому положенні впродовж 60 діб призводить до виражених дегенеративно-дистрофічних змін, найбільш вираженим компонентом яких є центральний вогнищевий некроз фіброхондроцитів з утворенням щілин фіброзного кільця (ФК).

Порівняно два шляхи введення суспензії кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (кММСК) -   широко розповсюджений ін'єкційний та розроблений і запатентований автором метод на желатиновій губці. Спосіб введення на желатиновій губці забезпечував значно кращі результати порівняно з ін'єкційним шляхом. Встановлено, що ефективність ведення кММСК кісткового мозку знаходиться в прямій залежності від кількості введених клітин.

При дослідженні динаміки відновлювальних процесів встановлено, що кММСК, локально введені у зону дегенеративно зміненого МХД при експериментальному компресійному пошкодженні, чинить регенеративний ефект на пошкоджену хрящову тканину ФК з відновленням цілісності колагенових волокон, відновленням висоти ФК та рентгенологічна щільність ФК МХД на 90 добу терапії.

Кількість публікацій: 40, у т.ч. за тематикою роботи монографія, 14 статей, 4 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 17 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Отримано 3 патенти України на корисну модель.