Ви є тут

Біопрепарат комплексної дії РИЗОГУМІН у сучасних технологіях вирощування бобових культур


Номер роботи - M 43 ПОДАНА

Автори: Комок М.С., к.с.-г.н., Пиріг О.В.

Представлена Інститутом сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

Авторами дослідженню ефективність використання Ризогуміну у технології вирощування сої та люпину жовтого. Досліджено вміст фітогормонів у компонентах біопрепарату Ризогуміну. Визначено вплив різних мікробних препаратів на інтродукцію виробничого штама в агроценози. При порівнянні впливу інокулянтів на активність інтродукції штама B. japonicum М 8 встановлено, що біопрепарат комплексної дії Ризогумін забезпечував утворення найбільшої кількості бульбочок за участю вищезазначеного штама. Встановлено, що Ризогумін найактивніше серед досліджених препаратів впливає на формування і функціонування азотфіксувального симбіозу, розвиток рослин, активізує фізіологічні процеси, як сої, так і люпину жовтого. Використання біопрепарату комплексної дії забезпечило приріст урожайності зерна сої на 33 – 61%, урожайності зерна та зеленої маси люпину жовтого на 28% та 41%. Застосування комплексного препарату Ризогуміну сприяло зниженню концентрації вірусу в рослинах люпину на 19,0 – 26,6%, забезпечувало приріст урожайності зерна та зеленої маси рослин люпину, уражених вірусною інфекцією, на 53,8% та 52,7% відповідно.

Кількість публікацій: 29, в т.ч. монографія, 10 статей (3 - у фахових виданнях ), 15 тез доповідей.