Ви є тут

Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України


Номер роботи - M 21 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом гідробіології Національної академії наук України.

Автор: Білоус О.П., к.б.н.,  Гуляєва О.О., к.г.н.,  Соколов Є.В., к.б.н., Іванова Н.О.

 Авторами запропоновано алгоритм цілісної оцінки та розроблені нові індекси, що дозволяють визначити природну стійкість, інтенсивність гідробіологічних процесів, антропогенне перетворення природних умов.

 Розроблена методика дає можливість визначити найбільш несприятливі екологічні процеси у річкових та лиманних екосистемах, відповідно до яких варто підготувати пріоритетні відновлювальні заходи, що дозволяє домогтися максимального екологічного ефекту при мінімальних матеріальних витратах і може бути застосованою для інтегрованого моніторингу  та вирішення ряду прикладних завдань, пов'язаних з можливо допустимим антропогенним пресом на екосистеми річок Дністер, Дніпро, Південний Буг та лиманів північно-західного Причорномор’я.

Результати досліджень  використано для прогнозування стану водних екосистем при заповненні морською водою лиману Куяльник та реконструкції Каховської гідроелектростанції. Підготовлено екологічні вимоги для оптимізації роботи Дністровського гідроенергетичного комплексу, рекомендації для органів місцевого самоврядування Комінтернівського та Кілійського районів Одеської області та орендарів Дофинівського лиману.

Репрезентативність і достовірність отриманих результатів в роботі підтверджується використанням багаторічних баз гідрологічних, гідрохімічних та гідробіологічних даних зі значеннями, визначеними "in situ", і з використанням даних космічної зйомки.

 

Кількість публікацій: 105, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 46 статей (17 – у зарубіжних виданнях), 57 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 11 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 1 та 71 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3.