Ви є тут

2011, Національна премія / Державні премії

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P4 Цикл наукових праць "Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень" (Кількість коментарів: 26)
P9 Створення геолого-геофізичних моделей докембрійських шовних зон Українського щита і прогнозування проявів корисних копалин (Кількість коментарів: 15)
P12 Розробка та створення національної колекції морських навігаційних карт і Океанографічного Атласу Чорного та Азовського морів (Кількість коментарів: 28)
P15 Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" (Кількість коментарів: 54)
P16 Цикл наукових праць "Нелінійно-оптичні ефекти в атомних, молекулярних та твердотільних системах при взаємодії з надкороткими світловими імпульсами" (Кількість коментарів: 19)
P20 Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління (Кількість коментарів: 28)
P24 Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах" (Кількість коментарів: 17)
P25 Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів (Кількість коментарів: 55)
P27 Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів" (Кількість коментарів: 56)
P30 Наукове обґрунтування та розробка ефективних технологій ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахт із застосуванням спеціальних мобільних функціонально пов’язаних систем (Кількість коментарів: 44)
P31 Цикл наукових праць "Теорія м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування" (Кількість коментарів: 12)
P33 Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем (Кількість коментарів: 81)
P38 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення" (Кількість коментарів: 21)
P44 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі (Кількість коментарів: 34)
P49 Цикл наукових праць “Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі ” (Кількість коментарів: 0)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P5 Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій (Кількість коментарів: 11)
P19 Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об’єднаній енергетичній системі України (Кількість коментарів: 14)
P22 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання (Кількість коментарів: 29)
P36 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України (Кількість коментарів: 12)
P45 Науково-технічні основи енергоефективної модернізації комунальної теплоенергетики України на базі регіональних програм (досвід Донецької області) (Кількість коментарів: 0)
P52 Цикл наукових праць " Наукові основи вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України" (Кількість коментарів: 20)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P10 Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС (Кількість коментарів: 64)
P11 Розробка та впровадження інноваційних технологій в хімічну промисловість України (Кількість коментарів: 1)
P14 Нові матеріали на основі телуридів кадмію, олова та свинцю для виготовлення оптоелектронних приладів (Кількість коментарів: 16)
P21 Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота (Кількість коментарів: 19)
P23 Розробка та впровадження новітніх методів функціональної ендоскопічної ринохірургії при запальних захворюваннях порожнини носа і приносових пазух (Кількість коментарів: 3)
P28 Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив (Кількість коментарів: 35)
P29 Багатокомпонентні системи для створення нових матеріалів: структура, термодинаміка, фазові рівноваги (Кількість коментарів: 30)
P32 Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя (Кількість коментарів: 163)
P37 Діагностика, лікування та профілактика розладів репаративної регенерації при ураженнях опорно-рухового апарату людини (Кількість коментарів: 59)
P41 Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки (Кількість коментарів: 2)
P42 Розробка та впровадження новітніх методів профілактики, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів (Кількість коментарів: 54)
P46 Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології (Кількість коментарів: 39)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P3 "Правова система України: історія, стан та перспективи" в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008. (Кількість коментарів: 28)
P8 Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку (Кількість коментарів: 10)
P17 Універсальна енциклопедія «Черкащина». - К.:ВПК «Експрес-Поліграф», 2010.-1100 с.:іл. (Кількість коментарів: 13)
P39 Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства (Кількість коментарів: 5)
P48 Цикл наукових праць "Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні" (Кількість коментарів: 2)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P1 Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві (Кількість коментарів: 62)
P2 Енергозбереження в будівництві: від наукових розробок до енергозберігаючих конструкцій і технологій (Кількість коментарів: 156)
P6 Створення та впровадження в серійне виробництво нових поколінь конкурентоспроможних високопродуктивних універсальних зернових вібросепараторів (Кількість коментарів: 45)
P7 Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання (Кількість коментарів: 31)
P13 Наукоємні технології одержання матеріалів та виробів, включно наноструктурних, з новим рівнем показників якості (Кількість коментарів: 0)
P18 Створення рідинного ракетного двигуна четвертого ступеня європейської ракети носія «Вега» (Кількість коментарів: 30)
P26 Розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій у виробництві спеціальних сталей (Кількість коментарів: 39)
P34 Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві (Кількість коментарів: 34)
P35 Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні (Кількість коментарів: 26)
P40 Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва (Кількість коментарів: 22)
P43 Забезпечення тактико-технічних характеристик високонадійних форсованих двигунів та військової техніки (Кількість коментарів: 11)
P47 Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки (Кількість коментарів: 29)
P50 Створення та впровадження параметричного ряду наукоємних технологій електролізерної очистки води (Кількість коментарів: 0)
P51 Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління (Кількість коментарів: 22)
6. ПІДРУЧНИКИ
Номер Назва роботи Презентація
П1 Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах (Кількість коментарів: 99)
П2 Комплекс підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" у 7 книгах (Кількість коментарів: 112)
П3 Ендоскопія внутрішніх органів. – К.: Вістка, 2008. – 336 с. (Кількість коментарів: 138)
П4 Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" у 5 книгах (Кількість коментарів: 117)
П5 Комплекс підручників з маркетингу у 7 книгах (Кількість коментарів: 212)