Ви є тут

2020 Указ Президента України №595/2020 від 29 грудня 2020 року "Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2020 року"

За Неінвазивна оцінка пружно-еластичних властивостей артерій та камер серця
За Моделювання фізико-технічних процесів на основі паралельних обчислень
За Новітні кристалічні матеріали для оптичних та біомедичних застосувань
За Сучасна концепція кримінально-правової протидії організованій злочинності
За Оптимізація хірургічного лікування хворих на вікову катаракту
За Забезпечення інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації
За Одержання структурно досконалих монокристалів алмазу з контрольованим розвитком гранних форм масою до 10 каратів
За Сенсори газу на основі напівпровідникових поруватих шарів
За Здоров’язбережувальні засади використання програмно-апаратних засобів в освітньому процесі 5–9 класів
За Християнська теологія та екзистенціалізм
За Дисфункції іонних каналів: від молекулярних механізмів до новітніх стратегій корекції
За Вплив водневого середовища на властивості конструкційних матеріалів на основі сплавів заліза, титану та нікелю
За Новітні акумулятори теплової енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з покращеною теплопровідною структурою
За Синтез, характеристика та вивчення металовмісних макроциклічних комплексів
За Еволюція дефектної структури та механічні властивості в опромінюваних кристалічних системах
За Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова
За Створення альтернативних біопалив з поновлювальної сировини
За Використання висококонцентрованих потоків енергії для створення функціональних матеріалів з поліпшеними властивостями
За Метаболіти бактерій і дріжджів та їх функціональна активність
За Багатофункціональні матеріали зі спіновим переходом
За Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів
За Бактеріальні біоплівки як форма взаємодії бактерій із навколишнім середовищем
За Науково-методологічні засади забезпечення енергоефективності будівель шляхом впровадження ефективних систем теплопостачання й теплового захисту
За Геофізичне забезпечення сейсмостійкості об’єктів атомної енергетики та інших потенційно небезпечних об‘єктів
За Розробка аналітичних біотехнологій для потреб імунологічної діагностики

Сторінки