Ви є тут

2019 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №903/2019 Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2019 року

За Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних систем
За Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії
За Детермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні
За Юридичні факти в доктрині приватного права України
За Системне обґрунтування структури і використання технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю зернових культур
За Теорія і практика запобігання корупції в органах Національної поліції України: адміністративно-правове дослідження
За Розробка термоелектричних приладів для медицини
За Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпековий аспект
За Наукові основи ефективної інтеграції електротранспорту в інфраструктуру населених пунктів України
За Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров’я України за умов внутрішніх трансформацій і глобальних викликів
За Експресія та міжмолекулярні взаємодії білків родин інтерсектинів та верпролінів, задіяних в метастазуванні ракових клітин
За Технологія глибинного навчання для задач супутникового моніторингу земного покриву
За Серцево-судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь
За Енергоефективні електротехнічні комплекси з моніторингом та керуванням робочими параметрами
За Розробка та впровадження інноваційних технологій виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних матеріалів
За Модель оптимального шару ґрунту для опрацювання технологій та знарядь передпосівного обробітку
За Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення в контексті продовольчої безпеки України
За Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика
За Моральні засади правомірної поведінки
За Формування професійних компетентностей вчителя математики за допомогою хмарного сервісу СoСalc
За Моделювання системи соціальних комунікацій "розумного" міста
За Збільшення ресурсу експлуатації зварних з'єднань енергетичного обладнання сучасних енергоблоків ТЕС
За Новітні сцинтиляційні матеріали на основі оксидних сполук, активовані тривалентними елементами
За Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів
За Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями

Сторінки