Ви є тут

2019 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №4/2020 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року

За Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень
За Наукові основи інноваційних технологій заміщення антрациту в тепловій енергетиці та їх впровадження
За Створення полімерних матеріалів та конструкцій з них під дією фізичних полів
За Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів
За Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін
За Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час
За Створення роторів турбін великої потужності
За Структура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних процесах
За Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті
За Створення нових мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів та їх використання у тваринництві та ветеринарній медицині
За Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем
За Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України