Ви є тут

2017 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №458/2017 Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року

За Застосування методів мультимасштабного моделювання до дослідження систем під опроміненням
За Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень, індукованих цукровим діабетом
За Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання
За Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця
За Створення високотехнологічних композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах та потреб аерокосмічної промисловості
За Застосування нових операторно-функціональних підходів до побудови ефективних чисельних методів розв'язування сучасних задач природознавства
За Конформаційна гнучкість циклів як новий вимір ароматичності: роль структурних факторів
За Створення нових надтвердих керамічних матеріалів на основі карбіду вольфраму, субоксиду бору та боридів молібдену для роботи в екстремальних умовах
За Розвиток теорії та комп’ютерне моделювання просторово обмежених об’єктів м’якої речовини
За Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін
За Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки
За Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії
За Енергоефективні системи у спорудах закритого ґрунту
За Вплив брасиностероїдів на стійкість рослинної складової природних екосистем
За Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота
За Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами
За Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку
За Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії
За Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем
За Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії
За Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій
За Задачі стабілізації та планування руху для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням
За Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій
За Створення нових систем на основі вуглецевих наноматеріалів для енергетики
За Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України

Сторінки