Ви є тут

2014 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №686/2015 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року

За "Історія української культури" у п'яти томах (у дев'яти книгах)
За комплект підручників з електронної техніки у трьох книгах
За Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями
За Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці
За Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини
За Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і на населення екологічно кризових регіонів України
За Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої
За Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь
За Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа
За Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України
За Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах
За Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2013)
За Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
За Геохімічні, петрологічні і геофізичні критерії прогнозування родовищ корисних копалин Українського щита