Ви є тут

2013 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 675/2014 від 23.08.2014 року Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року

За Розробка наукових основ і формування Банку генетичних ресурсів польових культур України
За Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості
За Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва
За Підвищення ресурсу гірничо-металургійного обладнання на основі інноваційних технологій інженерії поверхні
За Цикл наукових праць "Кальцій-залежні клітинні механізми та їх роль в патологічних станах"
За Цикл наукових праць "Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень"
За Цикл наукових праць "Наукові засади створення нових елементоорганічних сполук і матеріалів на їх основі "
За Створення високоточного обладнання та виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування
За Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку
За Новітні біотехнології в діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань людини
За Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ (теорія і практика)
За Цикл наукових праць "Розробка наукових основ та методів біоіндикації і біомоніторингу природних екосистем України"
За Цикл наукових праць "Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі"
За Аптечна технологія ліків
За Тверднення металів і металевих композицій
За Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали
За Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища"