Ви є тут

2012 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 279/2013 від 16.05.2013 року Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2012 року

За Цикл підручників "Основи теорії кіл" (у 2-х частинах), "Електродинаміка та поширення радіохвиль" (у 2-х частинах).
За Реалізація стратегії інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління
За Цикл підручників "Україна в світовій політиці"
За Технології діагностики і лікування алергічних захворювань органів дихання із застосуванням вітчизняних препаратів алергенів
За Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України
За Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві
За Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв
За Створення рідинного ракетного двигуна для верхніх ступенів ракет-носіїв
За Цикл наукових праць "Механізми функціонування органів системи травлення"
За Розробка та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно-безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні
За Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі
За Розробка та впровадження техніки і технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин на кар’єрах України
За Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах, керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення"
За Цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування"
За Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі
За Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання
За Комплексні ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля